Skład Zarządu sekcji koszykówki:

Paweł Leszek Klepka – Prezes Zarządu Sekcji
Arkadiusz Dratwa – Wiceprezes Zarządu
Sławomir Raflik – Członek Zarządu
Bogusław Frasunkiewicz – Członek Zarządu
Mirosław Czubiński – Członek Zarządu
Łukasz Zarzycki – Członek Zarządu

Tomasz Szponder – Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu
Emilia Ludwikowska – Dyrektor Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu