Zarząd

Władze Klubu

Tomasz Szponder – Prezes Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu

Emilia Ludwikowska – Dyrektor Organizacji Środowiskowej AZS w Poznaniu

Skład Zarządu sekcji koszykówki Enea AZS Politechnika Poznań

KLEPKA

Paweł Leszek Klepka – Prezes Zarządu Sekcji

ZARZYCKI

Łukasz Zarzycki – Wiceprezes Zarządu Sekcji

AI4I3350

Arkadiusz Dratwa – Wiceprezes Zarządu

BOGUŚ

Bogusław Frasunkiewicz – Członek Zarządu

Sławomir Raflik – Członek Zarządu

Grzegorz Szperzyński – Wiceprezes Zarządu